Privacy Policy

VOLITO d.o.o. undertakes to respect the anonymity and privacy of the users of this website. No personal data will be collected about visitors unless the visitor voluntarily provides them to VOLITO d.o.o. In cases where the identity of the visitor, or the sender, is known, his data will be used only for the purpose for which the sender sent them.

VOLITO d.o.o. can use such data for the best possible insight and understanding of individual needs and requirements of the users, as well as to develop the possibility of providing the best possible quality of service to its users. VOLITO d.o.o. undertakes not to make the said data available to any third party without the explicit consent of the user.

VOLITO d.o.o. warns visitors and users of the limitations of modern information and communication technologies in relation to the security and protection of personal data privacy.

 

Pravila zaštite privatnosti

Tvrtka VOLITO d.o.o. se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi tvrtki VOLITO d.o.o. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja, ili pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao.

VOLITO d.o.o. takve podatke može koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svojih usluga korisnicima. VOLITO d.o.o. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika.

VOLITO d.o.o. upozorava posjetitelje i korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.