Terms of Use

Responsibility for the published content

VOLITO d.o.o. will make reasonable and appropriate efforts to ensure that the information on this website is complete and accurate, but is not responsible in the event of its inaccuracy, or incompleteness. VOLITO d.o.o. is not liable for any damage or injury that may result from the use or inability to use any part of this site or anything posted on it.
This website also contains third-party information and links to other online content. VOLITO d.o.o. is not responsible for the content on external data sources that links from our website may lead to, neither is responsible for, nor indicates the manner and terms of use of such content.
VOLITO d.o.o. is not responsible for the content placed on this website by third parties.

Copyright protection

All content published on this website is protected by copyright and may be used only under the conditions prescribed by law.

Changes

VOLITO d.o.o. reserves the right to modify, supplement or remove any part of this website at any time. Changes take effect upon publication on this website or when users are notified of them.

 

Uvjeti korištenja

Odgovornost za objavljene sadržaje

Tvrtka VOLITO d.o.o. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti, ili nepotpunosti. VOLITO d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno.

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. VOLITO d.o.o. ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

VOLITO d.o.o. ne odgovara za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe.

Zaštita autorskog prava

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom.

Promjene

VOLITO d.o.o. zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.